บริการตรวจสอบบัญชี

!!! PROMOTION !!!

รับปิดงบด่วน งบย้อนหลัง งบเปล่า
บริษัทและห้างหุ้นส่วน ครบวงจร
เริ่มต้น 6,000 บาท (ปกติ 10,000)

*ราคาพิเศษเฉพาะผู้ใช้บริการ 5 กิจการแรกของเดือน*

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE

เรารับตรวจสอบบัญชี เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะรูปแบบของการรายงานผลการสอบบัญชีว่าตัวงบการเงินของธุรกิจนั้นมีลักษณะผลการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือไม่? (ชี้ชัดลงไปเลยว่าเป็นไปตามนโยบายทั่วไปหรือไม่? เป็นไปมากน้อยเพียงใด?) ซึ่งความเห็นของทางตัวผู้สอบ ก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญ อย่างผลการตรวจสอบร่วมด้วย หากเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องเสนอลักษณะรายงานที่เป็นรูปแบบอื่น ทางเราจะทำการเรียนให้ทราบและชี้แจงถึงเหตุผล สาเหตุที่เป็นไปในลักษณะของข้อเท็จจริงให้ทางท่านได้ทราบก่อนที่จะทำการเสนอรายงานผลการสอบ

สำหรับการตรวจสอบบัญชีนั้น จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของงานที่มากพอสมควร อาทิเช่น ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบบัญชี และตัวงบการเงินให้กับทางลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบโดยเป็นไปตามมาตรฐานของการสอบเสมอ, ทำการเสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ, ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมทั้งดำเนินการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกำหนดครบถ้วน ฯลฯ ในส่วนของค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีนั้น จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายได้มีการกำหนดไว้ทั้งสิ้น หากคุณลูกค้าท่านใดเลือกให้ทางเราได้ดูแลบัญชีการเงินให้กับธุรกิจของคุณ คุณสามารถมั่นใจ! ได้เลยว่าการตรวจสอบบัญชีทุกอย่างจะเป็นไปในอย่างถูกต้อง ถูกหลัก ตรงไปตรงมา ตรงเวลาเสมอ ดังนั้น เงินที่คุณได้จ่ายให้กับบริษัทของเราจะไม่สูญเปล่า

เลือกหน่วยงานของเรา
บอกเลยว่าคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มแน่นอน!!!

ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม  2558
ห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจำกัด

จำนวนรายได้หรือสินทรัพย์รวม(กรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
จากการประกอบกิจการ

ค่าบริการ CPA

งบเปล่า

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินเกิน 500 ล้านบาท

แล้วแต่ตกลง

หมายเหตุ รับบริการ ทำบัญชี ส่วนตัว รับทำบัญชี บริษัท รับทำบัญชี หจก บริษัท รับทำบัญชี ให้บริษัท และรับทำบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ รับทำบัญชี

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE