บริการเสริมอื่นๆ

รายละเอียดงานบริการเพิ่มเติมพร้อมอัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับทางหน่วยงานราชการ)

 

1

ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,500 บาท

 

2

ขออนุมัติยื่นภาษี Online

(กรณีทำบัญชีรายเดือนกับทางเราจะไม่คิดค่าบริการ)

2,000 บาท

 

 

3

จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน

3,000 บาท

 

4

จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มสาขา, เพิ่มทุน - กรณีจดทะเบียน

3,000 บาท

 

5

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง

3,000 บาท

 

6

จดเลิกกิจการและชำระบัญชี

20,000 บาท (กรณีไม่มี Vat)

 

7

บริการด้าน Visa

20,000 บาท

 

8

บริการด้าน Work Permit

20,000 บาท

 

9

บริการขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร

500 บาท