บริการเสริมอื่นๆ

!!! PROMOTION !!!
บริการเสริมพิเศษ
สำหรับผู้ประกอบการ

  1. ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
    ค่าบริการ 3,500 บาท

2. ขออนุมัติยื่นภาษี Online
(กรณีทำบัญชีรายเดือนกับทางเราจะไม่คิดค่าบริการ)
ค่าบริการ 2,000 บาท

3. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน
ค่าบริการ 3,000 บาท

4. จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มสาขา, เพิ่มทุน - กรณีจดทะเบียน
ค่าบริการ 3,000 บาท

5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง
ค่าบริการ 3,000 บาท

6. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
ค่าบริการ 20,000 บาท (กรณีไม่มี Vat)

7. บริการด้าน Visa
ค่าบริการ 20,000 บาท

8. บริการด้าน Work Permit
ค่าบริการ 20,000 บาท

9. บริการขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร
ค่าบริการ 500 บาท

 

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE