สิ่งที่คุณกังวลและจะได้รับจากเรา

สิ่งที่คุณกังวล
เราเข้าใจสิ่งที่คุณกังวลว่าหาเลือกเราแล้ว ท่านจะ:

 • จะจ่ายแพงกว่าจ้างที่อื่น : เรามีหลักว่า "ต้องให้ มากกว่า รับ" เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับสิ่งที่เกินกว่าที่ท่านคาดหวัง

 • จะถูกหลอก จะทิ้งงาน

 • จะทำงานเสร็จทันที่ต้องการ

 • จะถูกปรับภาษีย้อนหลังแล้วไม่รับผิดชอบ

 • เพิ่งเริ่มประกอบกิจการ ไม่รู้จะเริ่มต้นทำเอกสารอย่างไร

ปัญหาของคุณ

เราเข้าใจว่าทำไมท่านต้องหาสำนักงานบัญชี

 • ไม่มีเวลาทำเอง / ไม่อยากทำเอง / ทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่า

 • ไม่รู้ว่าจะต้องทำเอกสารอะไรบ้างต้องยื่นภาษียังไง หรือทำบัญชียังไง

 • มีพนักงานบัญชี แต่ก็เข้าๆ ออกๆ ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง

 • ไม่มั่นใจพนักงานบัญชีที่มีอยู่ ว่าจะทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • ต้องขึ้นเงินเดือนให้พนักงานบัญชี ถึงแม้รายการค้าขายของท่านจะลดลง

 • ถ้าต้องจ้างพนักงานบัญชีที่เก่งๆ และทำให้อยู่กับเรานานๆ ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก

 • หลับตาทำธุรกิจ ไม่เคยเห็นงบการเงินเลยตลอดทั้งปี

 • ไม่รู้ว่างบการเงินใช้ทำอะไร

 • เสียภาษีมากกว่าคู่แข่ง

คำแนะนำเบื้องต้นที่ท่านจะได้รับจากเรา

 • แฟ้มที่ต้องจัดทำ

 • แบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ

 • การออกใบกำกับภาษี เมื่อไหร่ อย่างไร

 • ภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง มีวิธีใช้ได้อย่างไร

 • ต้องทำเอกสารรายจ่ายอย่างไร เพื่อให้สรรพากรยอมรับ

 • รายจ่ายอะไรบ้าง ที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

 • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย และกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร จัดเก็บอย่างไร

 • วิธีประหยัดภาษี อย่างถูกต้อง

 • ข้อควรระวังในการดำเนินธุรกิจ

 • สิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บริการของเรามีอะไรบ้าง

ท่านไม่ต้องกังวล เรื่องงานภาษีและบัญชี เพราะเราทำให้หมดทุกอย่าง

งานภาษีและงานบัญช

 • วางระบบบัญชี ฟรี ว่าท่านต้องทำเอกสารอะไรบ้าง กี่ชุด แต่ละชุดวิ่งไปที่ไหนบ้าง จัดเก็บอย่างไร และส่งอะไรให้เราบ้างในแต่ละเดือน

 • ยื่นภาษีทุกเดือน ทั้งหัก ณ ที่จ่ายและ VAT และประกันสังคมทุกเดือน

 • ปิดงบและยื่นงบสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ กลางปีและสิ้นปี

 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ท่านสามารถดูรายละเอียดบริการรับทำบัญชีทั้งหมดได้ที่ สิ่งที่เราทำให้ทั้งหมด

 

คุณจะได้อะไรจากเรา

- คุณสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด
- คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
- คุณไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี
- คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานและพนักงานบัญชี
- คุณจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา