บริการจัดทำเงินเดือน

รับจัดทำเงินเดือน ประกันสังคม
ราคาเริ่มต้นที่ 50 - 300 บาท/คน/ครั้ง
ขึ้นอยู่กับจำนวนคน

1. คำนวณ เงินเดือน-ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2. คำนวณเงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
3. จัดทำรายงานเงินเดือนประจำงวด และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อทำเช็ค ส่งธนาคาร
4. จัดทำรายงานการนำส่งประกันสังคม
5. จัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1)
6. จัดทำแบบนำส่งเงินประกันสังคม (สปส.1-01)
7. จัดทำ สลิปเงินเดือน สำหรับพนักงาน
8. จัดทำสำรองข้อมูลทุกเดือน
9. จัดทำรายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานใหม่ (สปส.1-03 หรือ สปส.1-03/1) และแบบแจ้งออกจากประกันสังคมสำหรับพนักงานที่ลาออก
10. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
11. จัดทำแบบ ภงด.91 พร้อมยื่นแบบต่อสรรพากร
12. จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 1ก) พร้อมยื่นแบบต่อสรรพากร

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE