รับทำบัญชี จัดตั้งบริษัท ยื่นภาษี 

รับทำบัญชี บริการรับทำบัญชีราคาถูก

ยื่นภาษี ปิดงบทั้งรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน ครบวงจร ราคาพิเศษ

*ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ 5 กิจการแรกของเดือนเท่านั้น*

บริการรับทำบัญชี สำหรับธุรกิจที่เปิดบริษัทและยังไม่ได้ดำเนินกิจการ คิดราคาเหมารวมค่าปิดบัญชี และนำส่งงบการเงิน (ค่าทำบัญชี และสอบบัญชี) ราคา 8,000 บาท

รับทำบัญชี ราคาถูก

บริการรับทำบัญชีอย่างมืออาชีพ

บริการรับทำบัญชี เรามีโอกาสได้เข้าช่วยเหลือจัดการด้านการทำบัญชีให้กับลูกค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัญชี จัดทำงบการเงินของลูกค้าถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี, ประมวลรัษฎากร และมาตรฐานการบัญชี ไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับการถูกประเมินภาษีอากรจากปัญหาบันทึกบัญชีและยื่นภาษีไม่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อช่วยในด้านบริหารธุรกิจของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีบริการปิดงบการเงินและส่งงบการเงินให้ลูกค้าเพื่อทราบถึงผลประกอบการของกิจการในทุกเดือน


ทำไมต้องทำบัญชี
?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้เกิดการแข่งขันในด้านธุรกิจอย่างมาก ไม่ใช่แค่เป้าหมายเรื่องของการสร้างยอดขายเท่านั้น แต่การจะทำให้ธุรกิจเติบโตต้องมีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบง่าย แต่ถ้าคุณเป็นบริษัทขนาดเล็กไม่ว่าจะกลุ่ม SME หรือ Startup หากต้องจ้างพนักงานบัญชีคงมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้นบริการ “รับทำบัญชี” จึงเป็นอีกทางเลือกที่พร้อมตอบโจทย์

 

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงาน รับทำบัญชี

  • ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ ปกติจ้างพนักงานบัญชี 1 คน ต้องจ่ายเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น ๆ ของบริษัท

  • มั่นใจในเรื่องภาษี ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้

  • มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

 

รับทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน

      - บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1,3,53)

     - บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

     - บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

     - บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้า-แจ้งออกของพนักงาน

     - ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการวางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นตามแบบของกรมสรรพากร

     - ยินดีแก้ไขปัญหาและเข้าพบกรมสรรพากรแทนเจ้าของบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเรียกพบ

บริการรับทำบัญชีสิ้นปี /ตรวจสอบบัญชี

     - รับจัดทำงบดุลบริษัท จัดทำงบกำไรขาดทุน รวมถึงรายละเอียดประกอบงบการเงิน

     - บริการจัดทำและตรวจสอบบัญชีบริษัทของท่านโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี (CPA)

     - บริการรับจัดทำสรุปแบบภ.ง.ด.50 พร้อมบริการยื่นนำส่งกรมสรรพากร (สิ้นปี)

     - บริการรับจัดทำประมาณการครึ่งปีและทำการสรุปแบบภ.ง.ด.51 พร้อมทั้งบริการยื่นนำส่งกรมสรรพากร(ครึ่งปี)

     - บริการจัดทำสรุปแบบ ส.บช.3 เพื่อนำส่งงบดุลที่กระทรวงพาณิชย์

     - บริการจัดทำจัดทำสรุปเพื่อจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 ก (เงินเดือนพนักงานทั้งปี)

บริการด้านการบันทึกบัญชี

ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานสำหรับการบันทึกบัญชี

บริการบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ผ่านระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

บริการปิดบัญชีประจำเดือน

     - เรายินดีให้คำแนะนำวิธีทำบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

     - บริการให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารสำคัญเบื้องต้นในการบันทึกบัญชี

     - บริการบันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

     - บริการจัดทำงบทดลองและงบการเงิน

     - บริการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

     - บริการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์

     - บริการจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

     - บริการลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

     - บริการให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปี ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้ทางบริษัท

     - ข้อมูลเบื้องต้น

     - หนังสือรับรองบริษัท

     - สำเนารายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5)

     - เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

     - เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน

     - เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้

     - เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ

     - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)

     - เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)

     - เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร

     - Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ

     - ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม

หมายเหตุ: เรามีพนักงานรับส่งเอกสาร สามารถรับเอกสารที่บริษัทของท่านได้ทั่วกรุงเทพ

บริการรับทำบัญชีบริษัท, บัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อสร้างความถูกต้องในเรื่องของบัญชีและให้ท่านสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างง่ายดายมากขึ้น รับทำบัญชีราคาถูก พร้อมเป็นส่วนหนึ่งแห่งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในทุกประเภทธุรกิจ

รับทำบัญชี ราคาถูก

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)  (รวมยื่นภาษี, ประกันสังคม, ปิดงบรายเดือน)

Package

อัตราค่าบริการ

จำนวนเอกสาร

S

3,000

1 – 50 รายการ ต่อเดือน

M

4,000

51 – 100 รายการ ต่อเดือน

L

5,500

101 – 200 รายการ ต่อเดือน

XL

7,000

201 – 300 รายการ ต่อเดือน

XXL

10,000 ขึ้นไป

301 รายการ ต่อเดือนขึ้นไป

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร
ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ (ตั้งแต่ Package S ขึ้นไป มีบริการรับ-ส่งเอกสารฟรี)


อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

Package

อัตราค่าบริการ

จำนวนเอกสาร

Year A

15,000

ไม่เกิน 100 รายการ ต่อปี

Year B

18,000

ไม่เกิน 200 รายการ ต่อปี

Year C

20,000

ไม่เกิน 300 รายการ ต่อปี

Package year ลูกค้าจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 ,รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือนทางบริษัทจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีประจำปี

ปรึกษาฟรี

โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE

รับทำบัญชี ราคาถูก