ทำไมต้องเลือกสำนักงานรับทำบัญชีหากไม่ดี อาจมีโดนปรับ

คุณเคยสังเกตเห็นไหมว่าทำไมจึงมีสำนักงานรับทำบัญชีเกิดขึ้น เหตุใดทำไมต้องทำบัญชี เพราะการทำธุรกิจต่างๆ เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน เป็นต้น จะต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นการทำธุรกิจต่าง ๆไม่ใช่แค่ว่ามีทุนทรัพย์ มีความรู้ทางด้านธุรกิจ มีการจดทะเบียนตั้งกิจการที่ถูกต้องแล้วจะสามารถเริ่มทำธุรกิจได้ทันที ยิ่งเป็นกิจการที่เปิดใหม่ด้วยแล้วยิ่งต้องหาสำนักงานที่รับทำบัญชีหรือผู้ที่สามารถทำบัญชีได้โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดมาเป็นผู้ทำบัญชีให้

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดกิจการที่ต้องยื่นบัญชีต่อกรมสรรพากรไว้แล้ว หากกิจการใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีบทลงโทษ นี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เจ้าของกิจการทั้งหลายต้องหาสำนักงานที่รับทำบัญชี และไม่ใช่จะเลือกสำนักงานที่รับทำบัญชีแห่งใดก็ได้ เพราะหากคุณเลือกจ้างสำนักงานรับทำบัญชีที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีความรับผิดชอบมันส่งผลโดยตรงต่อกิจการของคุณแน่ ซึ่งการเลือกสำนักงานที่รับทำบัญชีนั้นอาจจะพิจารณาจาก

  1. ด้านประสบการณ์การทำงานของสำนักงานรับทำบัญชี ควรสอบถามเกี่ยวกับกิจการของเราต้องใช้เอกสารอะไร มีวิธีหักลดหย่อนภาษีไหม เพราะกิจการแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน หากเขามีประสบการณ์ในกิจการประเภทเดียวกับเรามาก่อนแล้วก็สามารถให้คำแนะนำต่างๆกับเราได้
  2. เรื่องของราคาซึ่งอาจจะสอบถามจากสำนักงานรับทำบัญชีที่อยู่ใกล้กิจการของคุณก่อนแล้วนำมาเทียบกัน จะได้ช่วยลดต้นทุนได้บ้าง ของถูกและดีไม่มีในโลกทุกคนที่ทำธุรกิจล้วนต้องการกำไร แต่หากแพงเกินไปโดยไม่มีเหตุสมควรก็ไม่จำต้องไปจ้าง
  3. ต้องวางแผนการทำภาษีให้ทันสมัยและทันเวลาด้วย เนื่องจากกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบการจัดเก็บให้ทันสมัยแม่นยำไม่ตกหล่น ดังนั้นสำนักงานที่รับทำบัญชีต้องพัฒนาให้ทันตามไปด้วย
  4. เลือกสำนักงานรับทำบัญชีที่มีความสามารถทั้งในด้านกฎหมาย หลักการทางบัญชีรวมถึงมีทักษะการเจรจา และควรมีเงื่อนไขหากเมื่อไหร่ที่กรมสราพากรเรียกสอบผู้ที่รับทำบัญชีต้องเข้าไปให้ข้อมูลด้วยเพื่อรักษาผลประโยชน์กิจการเรา ซึ่งหากเราเข้าไปให้ข้อมูลเองข้อมูลที่เราให้อาจไม่ตรงกับข้อมูลที่ยื่นไป
  5. ผู้รับทำบัญชีในสำนักงานรับทำบัญชีควรมีความสามารถเท่าๆกัน และไม่ควรเลือกสำนักงานรับทำบัญชีที่ทำในลักษณะธุรกิจครอบครัว เช่น สามีภรรยาทำด้วยกัน 2 คน หรือทำคนเดียว เพราะหากมีปัญหาเขาอาจจะทิ้งงานไปเลยก็ได้
  6. สำนักงานที่รับทำบัญชีควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลสำรองที่ดี อีกทั้งครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือโปรแกรมที่ใช้ต้องมีความทันสมัยเพื่อลดความผิดพลาด
  7. เลือกสำนักงานรับทำบัญชีที่มีความรับผิดชอบ อีกทั้งต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพไม่เปิดข้อมูลของลูกค้าต่อบุคคลอื่นที่ไม่สมควรจะได้รับรู้

การเริ่มต้นกิจการต่างๆนั้นไม่ได้ง่ายดั่งที่คุณคิด แม้ว่าคุณจะมีความสามารถในด้านการทำธุรกิจต่างๆมาเยอะขนาดไหนก็ตาม ยิ่งเป็นเรื่องของการทำบัญชีด้วยแล้วยิ่งต้องพึ่งพาสำนักงานที่รับทำบัญชีเนื่องจากตัวเลขต่างๆในบัญชีจะต้องไม่คลาดเคลื่อน และมีเอกสารลองรับตัวเลขต่างๆด้วย เพราะหากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นจนถูกกรมสรรพากรเรียกสอบและมีบทลงโทษกับเรา นอกจากอัตราค่าปรับที่เราจะต้องเสียแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของกิจการ