Our Service

เราเป็นหน่วยงานด้านการบัญชีและตรวจสอบบัญชีชั้นนำในประเทศไทย โดยผู้บริหารผ่านประสบการณ์มาจาก Big4 เราให้บริการจัดทำบัญชีนานาประเภทที่สมบูรณ์แบบ ระบบภาษีอากรและระบบบัญชีเงินเดือน ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร

เราให้ความช่วยเหลือที่ให้ความสำคัญที่ตัวลูกค้า เพื่อเก็บรักษาสมุดบัญชีต่างๆ และจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ประมวลรัษฎากร และกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริการของเรามีดังนี้:-

• ระบบบัญชี
• จัดทำบัญชีประจำเดือนและการยื่นภาษี
• การควบคุมภายใน
• การตรวจบัญชีภายใน
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การวางแผนเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคล
• งบการเงิน
• งานแคชเชียร์
• การบริหารเงินเดือนและบัญชีเงินเดือนพนักงาน
• การเก็บรักษาบันทึกการจ้างงาน
• การยื่นประกันสังคมรายเดือน
• การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริการการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีหลักของเรามีความโปร่งใส ตรงเวลา และถูกต้อง ด้วยทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงเพื่อดูแลเคียงข้างธุรกิจของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งท่านจะเห็นได้ถึงศักยภาพที่ดีขึ้นของกิจการของท่าน

รับทำบัญชี : สิ่งที่เราแตกต่าง
ประสบการณ์ที่เหนือกว่า ไม่ใช่ประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีหรือทำงานพิมพ์ดีด แต่เรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาวางแผนภาษีและการตรวจสอบบัญชี ที่สะสมมามากกว่า 10 ปี ทำให้เรามั่นใจในการให้คำแนะนำภาษีและการปฏิบัติงานบัญชีอย่างถูกต้อง

ทีมงานคุณภาพ
เรากล้าพูดได้ว่าเรามีทีมงานที่ดีที่สุด ที่ทีมงานบัญชีหนึ่งๆจะมีได้ เรามีแผนการอบรม พัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อคำว่า คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเป็นการรวมตัวกันของบุคลากรที่ผ่านประสบการณ์การทำงานที่สำนักงานสอบบัญชี Big4 มาก่อน เช่น PwC, KPMG

รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
เรากล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ หากท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของเรา เราพร้อมรับผิดชอบเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ระบบการทำงานจาก BIG 4
เรานำระบบบางส่วน มาจาก PWC and KPMG ด้วยเหตุผลที่ว่าระบบการทำงานควรเป็นระบบที่ยืดหยุ่นสำหรับสำนักงานของเราโดยเฉพาะ เราจึงได้มีการออกแบบระบบการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ก่อตั้งของเรา ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก PriceWaterhouseCoopers, KPMG และเอสจีวี ณ ถลาง ซึ่งต่างเป็นบริษัทให้บริการด้านบัญชีชั้นนำของโลก

มีจรรยาบรรณ เก็บความลับ
นอกจากเราได้มีการอบรมความรู้ทางบัญชีและภาษีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เรายังมีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณด้วยและเราสามารถออกหนังสือสัญญาเก็บความลับให้แก่ท่านเมื่อต้องการ

คำสัญญาจากเรา
เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ หากท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของเรา เช่นภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ แต่เอาไปขอคืน, ไม่ได้บวกกลับค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษี, ไม่ได้ให้คำแนะนำการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง ฯลฯ เราพร้อมรับผิดชอบเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
สิ่งที่เราถนัดและค่าบริการ

เรามีความชำนาญเป็นพิเศษสำหรับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจการผลิต
• จัดสรรที่ดิน สร้างอาคารชุด, คอนโด/อาคารชุด, อาคารพาณิชย์, บ้านจัดสรร เพื่อขาย
• สร้างบ้าน, หอพัก, อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า หรือให้เช่าระยะยาว
• สร้างเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์, รีสอร์ท, โรงแรม, ตลาด, พลาซ่า ให้เช่า
• ธุรกิจก่อสร้าง
• โรงงาน

การทำบัญชีและวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจนี้ต้องใช้ความรอบรู้และความชำนาญในการเสนอแผนภาษีทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการจัดทำบัญชีที่สอดคล้องกับแผนภาษีที่วางไว้ การบันทึกต้นทุน การคำนวณสินค้าคงเหลือ ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หมายความถึงค่าปรับจำนวนมหาศาล

บริการงานทะเบียน
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด
• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร