วางระบบบัญชีและควบคุมภายใน

บริการรับวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน

ให้กับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครบวงจร

เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ รวมถึงช่วยให้ผู้บริหารทำงานง่ายขึ้น การวางระบบบัญชีและการควบคุมลักษณะภายในของกิจการมักประกอบไปด้วย

  • การจัดทำ Workflow ในเรื่องของลำดับขั้นตอนการทำงานของฝ่ายหรือแผนกธุรกิจ

  • การออกแบบเอกสารประเภทต่าง ๆ ให้กับแต่ละฝ่าย

ทั้งหมดนี้เพื่อให้คนทำงานฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

ทางด้านการควบคุมลักษณะภายในก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก เพราะนี่คือวิธีที่ช่วยตรวจสอบการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ค้นพบข้อผิดพลาดจากการทำงานได้ทันเวลา ช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดตามมาภายหลัง

จึงเป็นเหตุผลที่บอกว่าเมื่อใดก็ตามหากธุรกิจมีระบบบัญชีที่ดี ย่อมทำให้มีเครื่องมือค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องตามไปด้วย ผู้บริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานให้ดำเนินตามเป้าหมายที่คาดหวังหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรวางแผนไว้

ขอบเขตในการดำเนินงาน

ธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีความแตกต่างและจุดเด่นไม่เหมือนกัน ส่งผลให้การควบคุมระบบภายในและระบบบัญชีแตกต่างออกไปด้วย ด้วยเหตุนี้การวางแผนรูปแบบระบบบัญชี, การวางแผนเอกสารและรายงานโดยเฉพาะระบบบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทลูกค้าทั้งหมดจะต้องมีการบันทึกข้อมูล มีการสรุปผลออกมาเป็นรายงานที่สามารถแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งต้องสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ด้วย

ความคุ้มค่าที่จะได้รับเมื่อเลือกให้เราดูแล

  • บริษัทของลูกค้าจะมีระบบบริหารจัดการงานเอกสารอย่างเป็นระบบและชัดเจน

  • ลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารบางอย่างที่ดูแล้วมีความซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่าย

  • บริษัทมีระบบการควบคุมและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ลดค่าใช้จ่ายของตัวบุคลากรบางตำแหน่งที่ไม่จำเป็นกับธุรกิจลงได้

  • ลดโอกาสการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายที่สุด

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือทุกธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการวางระบบบัญชีและการควบคุมลักษณะภายใน หากองค์กรใดสนใจสามารถติดต่อได้ทันที

 

ปรึกษาฟรี

โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE