บริการทางภาษีและวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษีและบริการด้านภาษี

ให้กับบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ครบวงจร

การวางแผนภาษี

เรื่องของการวางแผนภาษีเป็นอีกบริการยอดนิยมที่บริษัทของเราได้มีโอกาสเข้าไปดูแลอยู่ตลอดในฐานะของการเป็นผู้รับวางแผนภาษี เหตุผลมาจากอะไร?

คำตอบคือ เมื่อเราได้เข้าไปช่วยจัดการรายละเอียดเรื่องภาษีอย่างครบถ้วน ทำให้ทางลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการเสียภาษีได้เยอะมาก ด้วยประสบการณ์อันแสนยาวนานจึงรู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจของท่านไม่ต้องเสียต้นทุนในเรื่องนี้เยอะเกินไป

ย้ำว่า!!! ไม่ได้หมายถึงการเลี่ยงภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นลักษณะของการออกแบบวิธีการเพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีน้อยที่สุด และเสียตามความเหมาะสมของรายได้ ทุกขั้นตอนของเราดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอน

รายละเอียดการยื่นภาษีแบบรายเดือน ประกอบไปด้วย

  • ดำเนินการยื่นภาษีเงินได้แบบภงด 1 ภงด.3 และ ภงด.53

  • ดำเนินการยื่นภาษี ภพ.30

  • ดำเนินการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อ-ภาษีขายแบบรายเดือน

รายละเอียดการยื่นภาษีแบบรายปี ประกอบไปด้วย

  • ดำเนินการการยื่นภาษี ภงด.51 ภงด.50 ภงด.1ก

  • ดำเนินการยื่นแบบ สบช.3 ส่งต่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์

  • ดำเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทของลูกค้า

นอกจากนี้ในส่วนของรายละเอียดด้านประกันสังคมทางเรายังเป็นผู้ยื่นแบบส่งเงินสมทบแบบรายเดือนให้ด้วยเช่นกัน

จากทั้งหมดที่ระบุมาจึงเป็นคำตอบที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน ในฐานะของการเป็นผู้รับวางแผนภาษีและบริการด้านภาษีที่ได้รับความนิยมจากทางลูกค้ามาอย่างยาวนาน หากกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญฝีมือดีเข้ามาดูแลในเรื่องภาษี ทางเราพร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

บริการทางภาษี

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

 

ด้านประกันสังคม

จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

ปรึกษาฟรี

โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE