รับสอนบัญชีขั้นต้น

รับสอนบัญชีขั้นต้น
สำหรับผู้ประกอบการ

         มีบริการรับสอนบัญชีขั้นต้นให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้การทำบัญชีพื้นฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปในงานด้านบัญชีไปจนถึงความรู้ที่ต้องใช้ประจำในการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ลดความเสี่ยงการโดนฉ้อโกงภายในบริษัท หรือในกรณีที่คนทำงานในตำแหน่งบัญชีอยากเรียนรู้ข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพื่อใช้บริการกับเราได้เลย

:: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี
:: วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกรายการบัญชี
:: ลงบัญชี, แยกประเภท, งบทดลอง
:: ปรับปรุงรายการและปิดบัญชี
:: กระดาษทำการ
:: ธุรกิจซื้อขายสินค้า เน้น Periodic & Perpetual
:: เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
:: สมุดรายวันเฉพาะ
:: เงินสดและเงินฝากธนาคาร เน้น เงินสดย่อย & กระทบยอดเงินฝาก