วางระบบบัญชีและควบคุมภายใน

รับวางระบบบัญชี
บริษัทและห้างหุ้นส่วน ครบวงจร

สำหรับรายละเอียดของการวางระบบบัญชีและการควบคุมลักษณะภายในประกอบไปด้วยเรื่องของการจัดทำเวิร์คโฟล์ที่เกี่ยวข้องกับลำดับและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายหรือแผนกธุรกิจ, การออกแบบตัวเอกสารต่าง ๆ ให้กับแต่ละฝ่ายทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทางฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในส่วนของการควบคุมลักษณะภายในก็เป็นอีกส่วนที่ถือว่ามีประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมากเช่นกันเพราะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยป้องกันและตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถพบเจอข้อผิดพลาดจากการทำงานได้ทันเวลา หากธุรกิจมีระบบบัญชีที่ดีนั่นย่อมทำให้ธุรกิจมีเครื่องมือค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องตามไปด้วย คุณสามารถควบคุมเรื่องของการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ได้ตั้งใจเป็นไปตามที่คาดหวังหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานได้วางไว้

เรื่องของขอบเขตในการดำเนินงาน ธุรกิจแต่ละรูปแบบล้วนต่างก็มีคุณสมบัติและมีเอกลักษณ์ที่เป็นไปในลักษณะพิเศษ เป็นไปในสไตล์ของตนเองมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งนั่นจึงส่งผลทำให้ส่วนของการควบคุมระบบภายในและส่วนของระบบบัญชีจึงมีผลที่แตกต่างออกไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นสำหรับการวางแผนรูปแบบระบบบัญชี, การวางแผนเอกสารและรายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทลูกค้าทั้งหมดจะต้องมีการบันทึกข้อมูล มีการสรุปผลออกมาเป็นรายงานที่สามารถแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งต้องสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ด้วย

ประโยชน์ของบริการนี้หากคุณเลือกให้เราดูแลคุณ ได้แก่ บริษัทของคุณจะมีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานเอกสารที่เป็นไปอย่างเป็นระบบและชัดเจน,  บริษัทของคุณจะสามารถลดขั้นตอนในส่วนของเอกสารบางอย่างที่ดูแล้วมีความซับซ้อนหรือซ้ำซ้อนมากเกินไปได้ , ทำให้บริษัทมีการควบคุมและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในเชิงที่เกินกว่าเหตุหรือเกินกว่าที่จำเป็นได้ , ทำให้บริษัทปราศจากการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งสามารถทำการตรวจสอบต่าง ๆ ให้เป็นไปง่ายดายที่สุด เป็นต้น

กรณีต้องการให้สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของท่าน กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE